Автоматика. Монтаж

Автоматика і автоматизація

Важливим елементом вентиляційної системи є електричний щит, в якому зазвичай монтують систему управління і автоматики вентиляції. У найпростішому випадку система управління складається тільки з вимикача з індикатором, що дозволяє включати і вимикати вентилятор. Однак найчастіше використовують систему управління з елементами автоматики, яка включає калорифер при пониженні температури припливного повітря, стежить за чистотою фільтру, управляє повітряним клапаном і т.д. В якості датчиків для системи управління використовують термостати, гігростати, датчики тиску і т.п. Склад і схема автоматики у великій мірі впливають на підсумкову вартість всієї системи вентиляції.

Щити автоматики дозволяють:

Контролювати і управляти роботою агрегатів, що входять до складу устаткування систем вентиляції, кондиціонування, опалення, пожежозахисту та ін.

Забезпечувати індикацію стану працюючого устаткування;

Захищати устаткування від неправильного підключення живлячої напруги, перегріву і короткого замикання;

Підтримувати і змінювати бажану температуру повітря, як на виході вентиляційної установки, так і в приміщенні;

Плавно або східчасто змінювати продуктивність вентиляційної установки;

Контролювати стан (забруднення) повітряних фільтрів;

Забезпечувати будь часовий алгоритм управління (від доби до року) вентиляційною системою без втручання обслуговуючого персоналу.